Du vill ta makten över ditt arbetsliv.Plötsligt får du makten över ditt liv.

Vet du inte vad du ska göra med resten av ditt yrkesliv? Vill du utvecklas på jobbet? Kanske växa in bättre i din yrkesroll? Eller är det dags att ta ett kliv i en ny riktning? Många coacher lovar en ny karriär redan innan processen startat, men det gör inte jag.

Jag har sett det hända så många gånger: Människor kommer hit för att byta jobb, men under resans gång upptäcker de att de har rätt plattform och att enkla förändringar hjälper dem att trivs precis där de är. Eller tvärtom: Människor kommer hit för att växa i sin yrkesroll, eller stärka sin position på jobbet och resultatet blir en helt ny karriär. Sanningen är att de flesta som kommer hit för att få ett nytt jobb får ett helt nytt liv.

 

Vi träffas så många gånger det behövs.

Vi går igenom dina förutsättningar i en väl beprövad process. Som utbildad coach och beteendevetare arbetar jag lite annorlunda med dina personliga styrkor och svagheter. Du kommer att utvecklas mer än du kanske trodde var möjligt.

Utgångspunkten i min coachning är att du aldrig mer ska behöva hamna i underläge eller känna osäkerhet när du tar på dig arbetet att söka jobb. För ett arbete är just vad det är att söka sig till rätt plats i arbetslivet. Det är ett jobb som kan bli lustfyllt och roligt om du använder rätt verktyg.

 

När ska du vända dig hit?

Kanske du befinner dig i det guldläget att arbetsgivarna jagar dig. Då gäller det att sortera och ta fram dina egna mål i livet och yrkeslivet. Kanske det känns som om arbetsmarknaden ignorerar dig, då utgår vi från det och tittar på orsaker och verkan i din personliga process.

Med personlig utveckling och hjälp att använda dina styrkor och svagheter i rekryteringsprocessen uppmanar jag dig att våga stå för din egen potential. All coaching sker under konfidentiella former både under och efter processen.

Om du är nyfiken och vill veta mer om coaching och vad jag kan erbjuda är du välkommen att kontakta mig. ES Recruitment & Coaching är EMCC cerifierad coach.