Tydlig identitet genererar effektiv rekrytering.

Fokus på framtidens rekrytering

Att företag bygger starka varumärken gentemot kunder och konsumenter vet vi ju alla. Men varför gör man inte det gentemot kandidater vid rekrytering? Det är ju personalen som är ett företags starkaste resurs, så självklart måste vi börja kommunicera med potentiella medarbetare på ett mer säljande sätt. Marknadsföring och rekrytering måste gå hand i hand. Så tänkte vi när vi började arbeta med Employer branding. Och ska vi slå oss lite grann för bröstet, så var det faktiskt innan Employer branding var ett etablerat begrepp i rekryteringsbranschen. Sedan dess har vi upplevt en utvecklande resa med att stärka våra kunders positioner inom det här området.

Hos oss på ES Recruitment & Coaching ser vi på Employer branding som något som är i ständig utveckling. Vår målsättning är att ligga i framkant i det som händer och vi arbetar kontinuerligt med att analysera framtidens utmaningar och möjligheter. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med forskning och nya metoder.

Vad är Employer branding?

Employer branding handlar förenklat om att göra en analys av ett företags identitet och sedan strategiskt kommunicera detta både internt och externt. Målet är att intressanta personer självmant ska söka sig till företag som dom tycker sig matcha med.

Precis som vi får olika intryck av personer, så får vi ju olika intryck av företag. Första intrycket sätter sig snabbt. Det gäller att ta kontrollen över hur man uppfattas som arbetsgivare för att dra till sig rätt kompetens. Ledarskap och företagskultur är viktiga områden inom Employer branding. Det finns flera företag som framgångsrikt använt sig av företagskulturen som en metod för att locka till sig rätt personer. Det är ett smart sätt att visa att man når supertalangerna genom att visa vilken fantastisk arbetsplats man kan erbjuda.

I företag och organisationer har man ofta ”Värderingsgrunder”. När man jobbar med Employer branding, blir de ett ypperligt tillfälle att se över och implementera dessa rent praktiskt. Om ett företag till exempel har en värdering som ”Gemenskap”, så måste man se till att det händer en del aktiviteter som främjar gemenskap på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara mingel eller events. Eventen bidrar förhoppningsvis till att befintliga medarbetare tycker att gemenskapen är god. Om man också har bjudit in lite externa personer och sen visar upp något från eventen i sociala medier, så får vi en möjlighet att visa upp gemenskap utåt. Företaget måste alltså ”leva som man lär” för att kunna marknadsföra sig på bästa sätt.

Förmedla budskap med Inbound recruiting

När vi sedan har satt grunden för Employer branding, så öppnas helt nya möjligheter för hur vi går vidare och kommunicerar utåt. Det är vad Inbound recruiting handlar om. Här arbetar vi med att skapa relevant och målgruppsanpassat content (text, bild, video) och aktiviteter i sociala medier och bloggar.

På ES Recruitment & Coaching gör vi detta genom att antingen samarbeta med kundens marknadsavdelning eller så ordnar vi alla dessa aktiviteter.

Ta hand om ambassadörerna

Vi bearbetar tre viktiga målgrupper: tidigare medarbetare, medarbetare och framtida medarbetare. Om vi vill visa utåt vilken fantastisk arbetsplats vi har, så måste vi involvera och kommunicera med personerna som redan finns inom företaget. För att visa upp företagsidentiteten utåt så måste vi förankra den internt.

Vi bör också komma ihåg tidigare medarbetare. Det är personer som redan innehar kunskap om företaget och som sedan kanske införskaffat sig nya erfarenheter och kunskaper i andra sammanhang som kan vara högst intressant.

Inom alla dessa målgrupper bör vi se dem som potentiella ambassadörer. I vår kontakt med dem bör vi därför göra vårt bästa för att dessa pratar gott om företaget i sina personliga nätverk och sociala medier.

Vad kan vi hjälpa till med?

Om du väljer att samarbeta med oss på ES Recruitment & Coaching för att stärka din position hos jobbsökarna kan du se fram emot ett både utmanande, kreativt och resultatinriktat samspel. Tillsammans lägger vi upp en strategi för framtiden.