Vår resa började med att hitta nya värden för att nå resultat.

Eleonor

Med utgångspunkten att inspirera och startades ES Recruitment & Coaching 2011 av Eleonor Sjunnevik. Eleonor hade innan arbetat med rekrytering i många olika sammanhang, medverkat till uppbyggnad av två rekryteringsverksamheter i Stockholm nischat inom olika branscher. Med en beteendevetenskaplig bakgrund, viktig kunskap om människors drivkrafter/motivation och sedan, erfarenhet av rekrytering i praktiken, växte insikten om att viktiga värden lätt kan gå förlorade i allt för automatiska processer. Eleonor är medförfattare till boken Karriärrebell – ta kontroll och slipp örfilar i jobbsökardjungeln som publicerades 2014 och har under åren medverkat i media för att belysa vikten av kandidatperspektivet inom rekryteringsbranschen. Eleonor uppdaterar sig kontinuerligt inom beteendevetenskapliga områden och AI.  Förutom detta är hon certifierad Kommunikolog, internationellt certifierad livs och karriärcoach (EMCC) och är Mindfulnessinstruktör. Eleonor arbetar både som konsult med att sitta hos arbetsgivare och stötta inom rekrytering och employer branding men åtar sig även styckesrekryteringar/ rekryteringsuppdrag. Eleonor har även arbetat som coach i flera omställningsarbeten inom offentliga sektorn och coachar även medarbetare/chefer såsom privatpersoner.

Eleonor på LinkedIn >

Intervju i Tv4 Nyhetsmorgon i samband med boksläpp: youtube.com

Niclas

Sedan 2019 är Niclas verksam inom ES och är ansvarig för uppbyggandet av konsultverksamheten. Niclas har tidigare lång erfarenhet både som musiker och inom försäljning i olika branscher. Niclas har bland annat varit med och byggt upp en av Upplands Motors anläggningar vid Hammarby Sjöstad och har under åren bidragit till goda resultat då han arbetat med starka varumärken som Volvo. Människor, kundrelationer och resultat har alltid funnits som en självklar drivkraft och att bygga samarbeten som har ett tydligt win-win. Niclas vision i konsultverksamheten är att se behov, förväntningar och inte minst att bygga relationer på lång sikt som ska generera resultat med kvalitet och glädje. ”Hos ES ska det vara inspirerande och givande att vara konsult, som kan leda till nya möjligheter. Det är viktigt att välja lika mycket som man blir vald oavsett om man är konsult eller arbetsgivare”. Niclas utbildar sig kontinuerligt inom personlig utveckling och har under de senaste åren arbetat med ledarskap och kommer inom kort titulera sig som Systemisk Coach.

Niclas på LinkedIn >

Värna om ditt värde

När vi har en grundad och ärlig självbild får vi nyckeln till viktiga beslut och målsättningar. Det kan gälla dig som arbetsgivare, egenföretagare, arbetstagare, kollega, partner eller vän. Så börja värdera dig själv och bli värdefull för andra.

Så vad menar vi med ”Värna om ditt värde”? Jo, när din självbild är grundad blir du tydlig både gentemot dig själv och mot andra. Detta gäller såväl individer som företag. I dagens kunskapsintensiva värld är det lika viktig att välja vilken kunskap man ska ta till sig som vad man kan välja bort. Det kommer att bli mer och mer viktigt att inte vara fisken som följer strömmen utan i stället hitta din egen väg framåt. Som företag kommer du alltså blir mer effektiv när det gäller till exempel att hitta kompetent arbetskraft. Som individ kommer du bli effektivare i att hitta rätt sammanhang att utvecklas i.

Det kanske låter som en självklarhet, men om du tänker efter så påverkas vi mycket av yttre faktorer som kanske ofta leder till att vi vill saker eller kommunicerar saker som inte är grundade i oss själva.

Låt oss ta två exempel på företags- och individperspektiv:

Företag: Företaget vill kommunicera hållbarhetsfrågor utåt (eftersom alla andra gör det) och efter det börjar man kontrollera hur bra man egentligen är på detta i praktiken. Man genomför sedan lite förändringar för att man ska uppfattas som trovärdig inom området.

Det borde fungera såhär: Man tar tag i hållbarhetsfrågan internt för att detta är något man tycker är viktigt och för att det är något man vill kunna stå för som företag. Det blir sedan något man kan vara stolt över och det skapar en identitet. Visst, i slutändan kan båda sätten leda till att företaget blir bättre på hållbarhet, men skillnaden är att i det senare alternativet skapas sannolikt ett engagemang och identitet hos medarbetarna på ett helt annat sätt. Det handlar om att vi inte bara ”är det vi säger att vi ska vara” utan vi måste implementera värderingar i verksamheten.

Individ: Du är ”Ja-sägaren” som bygger hela din identitet på att vara positiv och till lags på din arbetsplats. Det blir lätt att du tar på dig för mycket, känner dig stressad och kanske till och med börjar få svårt att prestera. Efter ett tag kanske även motivationen börjar svikta då du känner att din drivkraft börjar försvinna.

Det borde fungera såhär: Du är driven och gillar att leverera resultat på din arbetsplats. Men du bygger inte din självbild enbart på detta utan du väger in andra faktorer som till exempel att ifrågasätta ineffektiva rutiner och förslå förbättringar. Du har en tydlig självbild och är fri i tanken om vad som är bra för både dig och företaget på lång sikt, vilket leder till ett ärligt samspel.

Hur blir ditt företag ännu mer värdefullt?

Ett exempel på hur vi implementerar ”Värna om ditt värde” i våra uppdrag är att vi har arbetat med employer branding långt innan det kom att bli ett vanligt begrepp i branschen. Det innebär att vi tydliggör ditt varumärke, som ska stämma överens med företagets värderingar, kultur och syn på ledarskap.

I framtiden kommer rekrytering, marknadsföring och försäljning alltmer gå hand i hand. Eftertraktade kandidater söker mer och mer själva upp en arbetsgivare och arbetsplats som motsvarar kandidatens egna värderingar och förväntningar. Vi månar om ett tydligt samarbete och är inte rädd för att utmana dig inom det här området.

Välkommen hit

Oavsett om du anlitar oss som rekryterare, utbildare/föreläsare eller coach i karriären, får du nytta av vår ambition att skapa bättre, mer lyckliga arbetsplatser och därmed mer lönsamma företag. Hör av dig och kom på en fika hos oss!