Framtidens rekrytering byggs på en gemensam värdegrund.

ES Recruitment & Coaching skräddarsyr rekryteringsprocessen efter uppdragets/verksamhetens behov. Vi vill betona vikten av att arbeta strukturerat i en rekrytering och med kompetensbaserad rekrytering för att minimera risken för en kostsam felrekrytering.

Vi har många års lyckade samarbeten med kunder och kandidater ser vi att det levererar utmärkta resultat. Vi vågar ifrågasätta, inspirera och utmana för att på så sätt kunna bidra med flexibel expertis på bästa sätt under hela rekryteringsprocessen.

Vi är certifierade inom Master MPA, Point of value och Facit 5.

Employer branding

ES Recruitment & Coaching har arbetat med Employer branding långt innan det kom att bli ett vanligt begrepp. Förutom den kravprofil som tagits fram för rekryteringen så tar vi hänsyn till vilka eventuella värderingar som finns i uppdragsgivarens verksamhet för att på så sätt få fram kandidater på marknaden som matchar dessa. Vi behandlar våra kandidater precis som våra kunder, med stor respekt. När kandidaterna får en positiv erfarenhet av rekryteringsprocessen så stärks våra kunders varumärke. Det gör att du som uppdragsgivare får en bas av potentiella rekryter. Personer som är värdefulla och kan bli aktuella att rekrytera längre fram.

Vill du stärka företagets positioner och attraktionskraft utifrån verksamhetens värderingsgrunder så kan vi även hjälpa till med sådana uppdrag från grunden. Läs mer om hur vi ser på framtidens rekrytering och Employer branding här>.

Second opinion

Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom second opinion och hjälper till i urvalet av slutkandidater. Hör av dig så berättar vi mer!

När vi tar hand om er rekryteringsprocess

 • Ser vi till att rekryteringsprocessen representerar verksamhetens värdegrunder genom att inkludera verksamhetens Employer branding i processen.
 • Tydlig tidsplanering och kontinuerlig feedback till alla involverade.
 • Searchar vi parallellt med genomgång av inkommande ansökningar för att verkligen hitta rätt person.
 • Vi förser er med Personlighetstester/ logiska tester, värderingsunderlag och kompetensbaserad intervjumetodik.
 • Vi tar alltid tre referenser utifrån ett 360 graders perspektiv.
 • Kandidaterna får en respektfull upplevelse och med utvecklande feedback under rekryteringsprocessen och blir därmed verksamhetens ambassadör.
 • Två uppföljningar med kund och kandidat efter påbörjad anställning för att säkerställa att allt blivit som det var överenskommet.

 

Exempel på när du kan vända dig till oss

 • Rekrytering inom alla typer av befattningar i olika branscher.
 • Vi kan även utföra utvalda delar av en rekryteringsprocess som kräver speciell kompetens.
 • Bistå med Second Opinion i en rekryteringsprocess.
 • När ni behöver utbilda/coacha personal/ chefer i rekrytering.
 • Hjälp med att förtydliga eller hitta nya värderingar i verksamheten eller i teamet.
 • Behöver kreativ stöttning i Employer branding kopplat till rekrytering.
 • Filmproduktion för att marknadsföra en rekrytering.