Utbildning är som bäst när resan är lika viktig som målet.

Utbildningar

Utveckling är något så grundläggande som en av de saker vi behöver mest i livet! Stressande, ja ibland kanske. Vi måste hela tiden välja att ta emot information och välja bort. Men när utbildning hamnar rätt och verkligen engagerar och i efterhand levererar både klokare, effektivare och gladare medarbetare på en gång, så har vi träffat rätt. Då är vi nöjda. Vi skapar både lyckligare individer och en bättre laganda med att genuint arbeta aktivt med utveckling och utbildning i en organisation eller företag.

Vi på ES Recruitment & Coaching utformar kundanpassade utbildningar inom till exempel search och rekrytering till rekryteringsföretag, samt även rekryteringsutbildningar till chefer, utifrån specifika behov. Vi erbjuder även egna utbildningar och seminarier inom områden där vi vill tillföra kunskap och inspiration i ett bredare perspektiv.

Värdefulla frukostar

Här på vår hemsida kan du anmäla dig till våra värdefulla frukostar som är utbildning och kompetensutbyte i sitt esse. Ett perfekt tillfälle där alla får känna sig delaktiga och bidra med egna erfarenheter. Gå in och se vårens program här:

Aktuella utbildningar:

Är du rekryterare och vill lära dig mer om Search?

Search är i allmänhet ett väldigt bra komplement för att hitta rätt kandidater, till exempel de gånger då ansökningarna är få. Och Search är absolut nödvändigt när det gäller att hitta spetskompetenser som lever upp till en hög kravprofil.

För att arbeta med Search krävs noggrann research och fingertopskänsla. För att söka upp och intressera kvalificerade personer som inte aktivt sökt en tjänst, krävs det att rekryteraren med ett personligt bemötande kan sälja in den aktuella tjänsten.

Search – Steg 1

Search utbildning ( nybörjare) för Rekryteraren.
1 dags utbildning kl 9.00-16.30, max 8 deltagare. Lunch och fika ingår.

Pris 3 500 kr exkl moms

Du arbetar i dag  med rekrytering och är i behov att lära dig searcharbetet från grunden och vill förstå hur man kan searcha utifrån en kravprofil. Vi går igenom grundläggande search både via LinkedIn och utanför. Hur lär man sig searcha utifrån en kravprofil? Alla deltagare tar med sig en aktuell kravprofil att arbeta med i sin search. Deltagarna tar även med sig egen dator. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet.

Search – Steg 2

Search utbildning (påbyggnad) för Rekryteraren.
1 dags utbildning kl 9.00-16.30, max 8 deltagare. Lunch och fika ingår.

Pris 3 500 kr exkl moms

Under dessa timmar kommer du att bli inspirerad och få ytterligare inblick i hur man kan lyckas hitta kandidater utanför LinkedIn.

Search är en kreativ process och handlar om kartläggning och förståelse för vart man kan hitta en specifik kompetens /målgrupp.

Vi går även igenom hur man kan hitta rätt nyckel till kommunikation för att få kandidater intresserade skriftligt och per telefon. Vi går även igenom hur du på bästa sätt kan sälja in din kund till kandidater.

Alla deltagare förbereder/ tar med sig  ett case från sin vardag. Dagen erbjuder starkt kompetensutbyte där intentionen är att du går därifrån inspirerad och påfylld. Kanske du även utökat ditt nätverk och hittat nya samarbeten? Deltagarna tar även med sig egen dator.

Datum:

3 sept Search för nybörjare 

8 okt Search påbyggnad

10 nov Search nybörjare

15 dec Search påbyggnad

Anmäl dig till mail: eleonor@escoaching.se

(Du behöver inte ha gått steg 1 för att anmäla dig till steg 2.)

Utbildning i Kompetensbaserade rekrytering

KBR är en strukturerad rekryteringsmetod som är forskningsbaserad. Utbildningen ger kunskap och verktyg i att arbeta strukturerat med fokus på eftersökta kompetenser i rekryteringsprocessens alla steg. Utbildningen förtydligar verksamhetens verkliga rekryteringsbehov och ger även insikt om konsekvenser vid felrekrytering och hur mycket pengar det kostar om det inte blir rätt. Deltagarna blir tränade i att rekrytera utifrån en gemensam metod och blir träffsäkra i att kunna svara på -vad tog jag det på? och därefter kunna ge värdefull feedback utifrån sina beslut. De blir även medvetna om vikten av att fokusera på kandidatupplevelsen.

KBR – Kompetensbaserad rekrytering

För HR/ Rekryterande chefer som vill rekrytera träffsäkert och bli bättre på att hantera sin magkänsla!

2 dagars utbildning kl 9.00-16.30, samt ett individuellt tillfälle. Max 10 deltagare. Lunch och fika ingår.

Pris 9 300 kr exkl moms

Utbildningen delas upp i två gemensamma dagar samt ett individuellt tillfälle. Mellan varje tillfälle får deltagarna uppgifter. Det individuella tillfället får gärna vara kopplat till ett verkligt case/pågående rekrytering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

Exempel på utbildningens innehåll:
  • Teori och förståelse för Kompetensbaserad rekrytering och metod
  • Mål och behovsanalys
  • Vad är en kompetens och KBR/ definitioner?
  • Kravprofil
  • Vad säger forskningen om validitet i rekryteringsprocessen?
  • Hur arbetar man strukturerat med rekrytering?
  • Employer Brand/värderingar kopplat till rekryteringsprocessen och kandidaten
  • Personlighetsanalyser och arbetsprov
  • KBR intervjumetodik/ Öva på Kompetensbaserade frågor/intervjumetodik
  • Kandidatupplevelse vid intervjutillfället

Datum:

5-6 okt KBR-utbildning

9-10 dec KBR-utbildning

Anmäl dig till mail: eleonor@escoaching.se